Prace leśne na terenie osiedla Miedzeszyn

Opublikowano: 16 wrzesień 2022

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że przystępują do realizacji prac z zakresu gospodarki leśnej na terenie osiedla Miedzeszyn w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

  • Termin: do końca września bieżącego roku.
  • Charakter prac: Trzebież - usunięcie pojedynczych, indywidualnie wytypowanych drzew gatunków obcych, drzew martwych, drzew zamierających oraz drzew wykazujących najmniejszą żywotność
  • Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w Planie Urządzenia Lasu Dzielnicy Wawer oraz w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu Dzielnicy Wawer.
  • Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, oraz osobniki gatunków niezgodnych z potencjałem siedliska – o charakterze inwazyjnym lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta.

    Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Przedmiotowy zabieg zrealizowany będzie zgodnie z:

- obowiązującym Planem Urządzenia Lasu Dzielnicy Wawer oraz Programem Ochrony Przyrody, które zgodnie z wymogami Ustawy o Lasach zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego do spraw środowiska,

- obowiązującym Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu Wawer oraz Programem Ochrony Przyrody zatwierdzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Z wyżej wymienionymi dokumentacjami oraz ze sporządzoną dla nich prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich – Warszawa. W trakcie wykonywania przedmiotowych prac ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na obszar objęty zabiegiem. Drewno pozyskane w ramach przedmiotowych prac będzie podlegało sprzedaży, zakupić je mogą dowolne podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Cennik na drewno jest dostępny na stronie internetowej Lasów Miejskich – Warszawa pod adresem: https://www.lasymiejskie.waw.pl/index.php/o-nas/pliki-do-pobrania/369-cennik-drewna Wpływy ze sprzedaży drewna nie stanowią przychodu Lasów Miejskich – Warszawa, w całości trafiają do budżetu m.st. Warszawy.

 

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023