Prace pielęgnacyjne drzewostanów w lesie przy ul. Insurekcji i Lidzbarskiej

Opublikowano: 01 luty 2023

Miejsce: Las przy ul. Insurekcji i ul. Lidzbarskiej

Termin: od 01-02-2023 r. do 28-02-2023 r.

Charakter prac: zabiegi z zakresu hodowli lasu: trzebież późna, trzebież wczesna

Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w: Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018-2027 Uproszczonym Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2015-2024

Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z kompleksów leśnych, poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: zaatakowane przez jemiołę, ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta.

Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023