Ochrona mienia Lasów Miejskich - Warszawa

Opublikowano: 25 październik 2023

Utworzono: 25 październik 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.16.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

8 listopada 2023 r. godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 570 000,00 zł brutto.

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Wyjasnienia tresci SWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf