Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy.

Opublikowano: 13 marzec 2024

Utworzono: 13 marzec 2024

Zmodyfikowano:26 marzec 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.4.2024
Rodzaj zamówienia
Dostawa

Data i godzina składania ofert

do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 10.00

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 400 000,00 zł brutto

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf