Informacja o wycince Las Henryków, Las Wiśniewo oraz Las Dąbrówka

Opublikowano: 24 wrzesień 2020

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w trakcie lustracji drzewostanów w kompleksach leśnych: Las Henryków, Las Wiśniewo oraz Las Dąbrówka w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przeprowadzonej wraz z Zakładem Ochrony Lasu Lasów Państwowych (ZOL), stwierdzono masowe występowanie drzew zaatakowanych przez całą gamę wtórnych i technicznych szkodników sosnowych, w złej kondycji oraz obumarłych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia w ich otoczeniu. W opinii ZOL, pozostawiony w tym stanie sanitarnym drzewostan stanowi przede wszystkim duże zagrożenie dla trwałości i stabilności sąsiednich wydzieleń, jak i całych kompleksów leśnych.

Jednocześnie informujemy, że pierwotną przyczyną osłabienia sosny i upodatnienia jej na działania szkodników owadzich są nasilające się w ostatnim dziesięcioleciu niekorzystne zjawiska klimatyczne i pogodowe. Długotrwałe susze okresu wegetacyjnego oraz bezśnieżne, łagodne zimy wpłynęły na osłabienie drzew poprzez obniżenie poziomu wody dostępnej w gruncie dla ich korzeni. Sosna rosnąca  w warunkach deficytu wilgotności traci naturalną odporność i zdolności obronne. Wysokie letnie temperatury oraz wydłużone, bezdeszczowe okresy wegetacji sprzyjają namnażaniu się szkodników owadzich.

W opinii Lasów Miejskich – Warszawa oraz ZOL, lustrowane kompleksy leśne wymagają niezwłocznych działań mających na celu poprawę ich stanu sanitarnego. Pozostawienie zamierających sosen bez ingerencji może poskutkować w panujących skrajnych warunkach pogodowych niekontrolowanym rozwojem populacji szkodników wtórnych. Bezpośrednią konsekwencją ewentualnych dalszych zaniechań może być utrata stabilności drzewostanów i wielkopowierzchniowe zamieranie sosny w wyniku żerowania kornika ostrozębnego. Obecność tego owada w ostatnich latach silnie zaznacza się w drzewostanach sosnowych sąsiednich nadleśnictw, ale także ogółem centralnej i wschodniej części kraju. 

W związku z powyższym, planujemy przystąpić od dnia 10 września 2020 r. do usuwania drzew

w poniższych lokalizacjach:

  • w Lesie Henryków, oddz. 4m przy ul. Papieskiej/ul. Klasyków,
  • w Lesie Wiśniewo, oddz. 6i oraz 6 h przy ul. 15 sierpnia,
  • w Lesie Dąbrówka, oddz. 2w przy ul. Chlubnej.

W czasie prac związanych ze ścinką i porządkowaniem powierzchni zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności części terenów leśnych. Kontrola drzew wytypowanych do usunięcia nie wykazała obecności na nich gniazd lub dziupli lęgowych ptaków.

Prosimy o opublikowanie ww. informacji przy pomocy dostępnych Państwu środków masowego przekazu, tak aby informacja trafiła do jak największej liczby osób.

Na ww. powierzchniach zostaną jesienią br. przeprowadzone nasadzenia rodzimymi gatunkami drzew i krzewów – prawie 35 tys. szt., dostosowanych do występujących siedlisk.

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za obwód Bielany - Młociny, Maciejem Wroniewskim, pod nr tel. 600 020 748

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024