Uproszczony planu urządzenia lasu dla dzielnicy Białołęka

Opublikowano: 25 marzec 2024

W związku ze sporządzeniem projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Białołęka na okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2034 r. zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach projekt tego planu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Dokument będzie dostępny w terminie od 25 marca 2024r. do 24 maja 2024r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, (Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197), w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowo projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu będzie dostępny w terminie od 25 marca 2024r. do 24 maja 2024r. w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa w godzinach 7:30-15:30.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na mocy art. 21 ust. 5 ustawy o lasach.

Więcej dokumentów dostępne tutaj 

Sprawdź również

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024

Uproszczony planu urządzenia lasu dla dzielnicy Białołęka

25 marzec 2024

Spotkanie dotyczące zagospodarowania terenu po budowie gazociągu

14 marzec 2024

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

28 luty 2024