Ogłoszenie o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu

Opublikowano: 09 listopad 2023

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

Lasy Miejskie – Warszawa informują o zatwierdzeniu Planu Urządzenia Lasu „Dęby Młocińskie” na lata 2021 – 2030, dzielnica Bielany m.st. Warszawy, o łącznej powierzchni 9,2372 ha, wraz z całoroczną inwentaryzacją przyrodniczą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie” o powierzchni 9,2629 ha.

Jednocześnie informujmy o możliwości zapoznania się z przyjętym Planem Urządzenia Lasu w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, w kancelarii, (pn.– pt. 7:30-15:30) po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 22 612 25 60 wew. 207. Dokumentacja PUL „Dęby Młocińskie” w wersji elektronicznej jest udostępniona do pobrania w linku pod ogłoszeniem przez okres 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek.

Dokumenty do pobrania tutaj 

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024