Lasy Miejskie - Warszawa informują, że w lutym 2019 r., kontynuowane będą zabiegi przebudowy drzewostanów w rezerwacie przyrody Las Kabacki im Stefana Starzyńskiego. Przebudowa drzewostanów realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r., w sprawie ustanowienia planu ochrony dla ww. rezerwatu. Plan ochrony dla ww. rezerwatu został utworzony we współpracy z gronem naukowców i zarządzającym terenem, przy współudziale lokalnych samorządów i społeczeństwa.

Już niedługo wiosna, a wraz ze zmianą pory roku zmieniają się też nasze tematy zajęć dla szkół i przedszkoli. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi tematami zajęć w zakładce Tematy zajęć dla szkół i przedszkoli. Zapisy dla szkół i przedszkoli na zajęcia edukacyjne w marcu zostaną uruchomione 1 lutego o godzinie 8:00. Zapisów można dokonywać w zakładce w Zapisy na zajęcia.

Lasy Miejskie Warszawa organizują zbiórkę świątecznych drzewek w doniczkach, które zostaną następnie posadzone podczas sprzyjających warunków pogodowych.

W soboty 12 i 19 stycznia 2019 r. (w godz. 10.00-14.00) warszawscy leśnicy przeprowadzą zbiórkę iglaków.

Informujemy, że zapisy dla szkół i przedszkoli na zajęcia edukacyjne w lutym zostaną uruchomione 2 stycznia o godzinie 8:00. Zapisów można dokonywać w Zapisy na zajęcia

Jednocześnie przypominamy, że wciąż są dostępne miejsca na zajęcia połączone z obrączkowaniem ptaków, odbywające się w ferie zimowe.

Zapisy na zajęcia podczas ferii zimowych rozpoczną się 13 grudnia (czwartek) o godzinie 8.00. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do czwartku w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Będziemy obrączkowali ptaki pod okiem doświadczonego obrączkarza, który pokaże jak i po co zakłada się ptakom metalowe obrączki na nogi. Prosimy dostosować ubiór do pogody, ponieważ zajęcia odbywają się poza budynkiem, pod wiatą i potrwają około jednej godziny.