Od 1 sierpnia można już korzystać z placu. Miejsce te jest zbudowane z elementów drewnianych i oferuje wiele atrakcji, takich jak tunele, ruchomy labirynt, kulordorm, który odzwierciedla obieg wody w przyrodzie, słupek do wspinania przypominający huby na pniu i piaskownice w kształcie gniazda, podniesioną leśną rabatę z labiryntem i tunelem, tor przeszkód wykonany z pieńków, a także wieżę ze zjeżdżalnią.

Leśny Plac Zabaw znajduje się na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Rydzowej 1A. Lokalizacja i dojazd: https://www.lasymiejskie.waw.pl/…/centrum-edukacji-przyrodn…

Leśny Plac zabaw czynny jest codziennie w godzinach 8:00 - 18:00

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w dniach 12-14 maja 2020 r. przystąpią do usuwania około 50 sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, znajdujących się bezpośrednio przy ścieżkach leśnych na terenie Lasu Lindego.

Od poniedziałku 20 kwietnia można swobodnie wchodzić do lasów i parków w całej Polsce. W lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki. Ministerstwo Środowiska przekazało wytyczne dyrektorom parków narodowych, by także one były dostępne dla odwiedzających. Dyrektorzy mogą w ramach lokalnego rozpoznania zamknąć określony rejon lub szlak, jednak nie cały park. Pracownicy i straże parków będą informować odwiedzających o wszystkich wyłączeniach.

Zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej będzie nieczynne w dniach 12–25 marca 2020 r.
Oznacza to, że nie odbędą się planowane zajęcia weekendowe oraz zajęcia w dni powszednie dla grup przedszkolnych i szkolnych. Wszelkie rezerwacje zostają automatycznie odwołane.