Organizacja wydarzeń


Organizacja wydarzeń na terenach administrowanych przez Lasy Miejskie – Warszawa wymaga zgłoszenia takiego zamiaru przynajmniej na 7 dni roboczych przed jego organizacją, poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, za pomocą platformy e-PUAP (skrytka: /LMW/SkrytkaESP) lub osobiście poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A w Warszawie. W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

 • rodzaj wydarzenia,
 • termin organizacji wydarzenia,
 • lokalizacja wydarzenia,
 • przewidywana liczba uczestników,
 • numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych z organizacją wydarzenia.

W przypadku organizacji na terenach rezerwatów przyrody imprez rekreacyjno-sportowych, lub innych łamiących zakazy określone w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, do zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na odstępstwa od zakazów, o których mowa w przywołanym powyżej opisie (informacje dotyczące uzyskiwania zezwolenia zawarte są w art. 15 ust. 6, 7 oraz 8 przywołanej ustawy).

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie Lasy Miejskie – Warszawa pisemnie potwierdzą możliwość organizacji wydarzenia lub poinformują o negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wraz z podaniem przyczyny. Pisemne potwierdzenie możliwości organizacji wydarzenia będzie zawierało informację o warunkach organizacji wydarzenia oraz o zakazach obowiązujących na terenach lasów oraz ewentualnie na terenach rezerwatów przyrody, a także dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za dany las.

W przypadku złożenia zgłoszenia z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni roboczych przed organizacją wydarzenia, Lasy Miejskie – Warszawa nie gwarantują rozpatrzenia zgłoszenia przed terminem organizacji wydarzenia.

Lasy Miejskie – Warszawa nie wyrażą zgody na organizację wydarzeń, jeśli ich realizacja będzie skutkowała łamaniem zakazów wymienionych w art. 29 ust, 1, 1a i 2 oraz art. 30 ust. 1. ustawy o lasach.

Dostępność obszarów leśnych może być czasowo ograniczana ze względu na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę

Lasy Miejskie - Warszawa
Adres
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
Kontakt
sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
tel: 22 612 25 60
Godziny otwarcia
 • Pn - Pt
  7.30 – 15.30
 • Sb - Nd
  Nieczynne
Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej Lasów Miejskich
Adres
ul. Rydzowa 1A
02-973 Warszawa
Kontakt
edukacja@lasymiejskie.waw.pl
tel: 506 395 592
Leśne laboratorium
Park przy Bażantarni
© Wszelkie prawa zasteżone.
Lasy Miejskie Warszawa.
Dostępne strony internetowe WCAG