Organizacja wydarzeń


Organizacja wydarzeń na terenach administrowanych przez Lasy Miejskie – Warszawa wymaga zgłoszenia takiego zamiaru przynajmniej na 7 dni roboczych przed jego organizacją, poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą platformy e-PUAP (skrytka: /LMW/SkrytkaESP) lub osobiście poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A w Warszawie. W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

  • rodzaj wydarzenia,
  • termin organizacji wydarzenia,
  • lokalizacja wydarzenia,
  • przewidywana liczba uczestników,
  • numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych z organizacją wydarzenia.

W przypadku organizacji na terenach rezerwatów przyrody imprez rekreacyjno-sportowych, lub innych łamiących zakazy określone w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, do zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na odstępstwa od zakazów, o których mowa w przywołanym powyżej opisie (informacje dotyczące uzyskiwania zezwolenia zawarte są w art. 15 ust. 6, 7 oraz 8 przywołanej ustawy).

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie Lasy Miejskie – Warszawa pisemnie potwierdzą możliwość organizacji wydarzenia lub poinformują o negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wraz z podaniem przyczyny. Pisemne potwierdzenie możliwości organizacji wydarzenia będzie zawierało informację o warunkach organizacji wydarzenia oraz o zakazach obowiązujących na terenach lasów oraz ewentualnie na terenach rezerwatów przyrody, a także dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za dany las.

W przypadku złożenia zgłoszenia z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni roboczych przed organizacją wydarzenia, Lasy Miejskie – Warszawa nie gwarantują rozpatrzenia zgłoszenia przed terminem organizacji wydarzenia.

Lasy Miejskie – Warszawa nie wyrażą zgody na organizację wydarzeń, jeśli ich realizacja będzie skutkowała łamaniem zakazów wymienionych w art. 29 ust, 1, 1a i 2 oraz art. 30 ust. 1. ustawy o lasach.

Dostępność obszarów leśnych może być czasowo ograniczana ze względu na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę