Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2025 - 2034.

Opublikowano: 15 marzec 2023

Utworzono: 15 marzec 2023

Zmodyfikowano:04 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.1.2023
Rodzaj zamówienia
usługa

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 145 000,00 zł brutto.

Załączniki:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Zalacznik nr 4 do SWZ - Oferta.docx

 Wyjasnienie tresci SWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf