Sporządzenie dokumentacji urządzeniowych dla dzielnic Rembertów, Targówek, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Włochy i Wola m.st. Warszawy.

Opublikowano: 09 kwiecień 2024

Utworzono: 09 kwiecień 2024

Zmodyfikowano:23 kwiecień 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.5.2024
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

do dnia 17 kwietnia 2024 r. do godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 700 000,00 zł brutto, w tym:

Dla części I – 610 000,00 PLN brutto

Dla części II – 90 000,00 PLN brutto

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Zalacznik nr 1 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY UPUL -Rembertow.pdf

Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia UPUL -Rembertow.pdf

Zalacznik nr 3 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PUL Rembertow.pdf

Zalacznik nr 4 Opis przedmiotu zamowienia - PUL Rembertow.pdf

Zalacznik nr 5 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY UPUL Targowek.pdf

Zalacznik nr 6 Opis przedmiotu zamowienia - UPUL Targowek.pdf

Zalacznik nr 7 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PUL Targowek.pdf

Zalacznik nr 8 Opis przedmiotu zamowienia - PUL Targowek.pdf

Zalacznik nr 9 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - UPUL Wesola.pdf

Zalacznik nr 10 Opis przedmiotu zamowienia - UPUL Wesola.pdf

Zalacznik nr 11 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PUL Wesola.pdf

Zalacznik nr 12 Opis przedmiotu zamowienia - PUL Wesola.pdf

Zalacznik nr 13 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY UPUL Ursynow.pdf

Zalacznik nr 14 Opis przedmiotu zamowienia - UPUL Ursynow.pdf

Zalacznik nr 15 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PUL Ursynow.pdf

Zalacznik nr 16 Opis przedmiotu zamowienia - PUL Urysynow.pdf

Zalacznik nr 17 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PUL - Wilanow.pdf

Zalacznik nr 18 Opis przedmiotu zamowienia - PUL Wilanow.pdf

Zalacznik nr 19 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY -ISL Wilanow.pdf

Zalacznik nr 20 Opis przedmiotu zamowienia - ISL Wilanow.pdf

Zalacznik nr 21 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY ISL Wlochy.pdf

Zalacznik nr 22 Opis przedmiotu zamowienia- ISL Wlochy.pdf

Zalacznik nr 23 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - UPUL Wola.pdf

Zalacznik nr 24 Opis przedmiotu zamowienia - UPUL Wola.pdf

Zalacznik nr 25 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PUL Wola.pdf

Zalacznik nr 26 Opis przedmiotu zamowienia - PUL Wola.pdf

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. I i cz. II.pdf